30 дек 2011 | חדשות » יהודי מרוקו

רבי יהודה הלוי - בין הגות לשירה

החוקרים הראשונים של מדעי היהדות כבר הצביעו על קשרים בין הגותו של רבי יהודה הלוי לשירתו ובין הגותו ושירתו להגות ולספרות המחשבה של בני תקופתו. חוקרים בני העת החדשה מצאו בשירת הלוי ובהגותו הד להשקפתם הפילוסופית, כך הם תרגומיו של פרנץ רוזנצווייג לתשעים ותשעה שירים משירי ריה"ל, וכך הם עיוניהם של יצחק היינמן ושל דויד קאופמן במבחר משיריו.
30 дек 2011 | חדשות » יהודי מרוקו

תרומת מגורשי ספרד ליהדות מרוקו

עם הגירוש בשנת רנ"ב (1492), התחיל להגיע למארוקו זרם הפליטים מספרד ומפורטוגאל, והוא נמשך עד לסביבות שנת הר"ס (1500). חלק ניכר מהמגורשים התיישבו בעיר פאס, כדברי עד ראיה: "ונתאספו שמה כל העדרים יחד גדולים וקטנים חכמים ונבונים". העדפתם את פאס נבעה מהיותה עיר מרכזית בתקופה זו, בעלת חשיבות כלכלית ומדינית. על כך נוסף יחסו החם והאוהד למגורשים של המלך מולאי מוחמד אשיך, הראשון למלכי פאס מבית ואטאס (1505-1472), אשר פאס שימשה עיר בירתו. יחס זה חיזק את תחושת בטחונם של המגורשים, ולכן העדיפו רבים מהם לגור בתוכה. למרות העזרה בקליטתם שקיבלו המגורשים מאחיהם התושבים ומהשלטונות, לא שפר גורלם, ובשנים הראשונות, עד לשנת הרנ"ח...

דבריו של ח"כ יולי אדלשטיין בערב עיון לכבוד השקת הספר "יהודים הרריים - קווקז"

דבריו של ח"כ יולי אדלשטיין בערב עיון לכבוד השקת הספר "יהודים הרריים - קווקז"
ערב טוב, חג חנוכה שמח לכולנו, אני מברך את חברי לשולחן הנשיאות: ד"ר שמעון אחיון, פרופ' שפירא, ד"ר עידן, ידידי יעקב בר-שמעון וכל שאר מארגנים והמרצים בכנס הזה.

אני כאן, מטבע הדברים לא לצורך ניתוחים שנהוג לעשות כאן, זאת נשאיר למומחים שתכף יופיעו ליד המיקרופון הזה, אלא יותר לעניין הברכות. אני רוצה לציין את החשיבות של פעילות "מרכז דהאן" בנושא של הגברת התודעה והגברת הידע בתולדות קהילות ישראל, ואני אפילו לא אנסה לקבוע, לא אנסה לשפוט מה הזווית החשובה לנושא הזה. אני יכול להציג כל מיני זוויות מבלי להכריע מה בדיוק חשוב ואיזו מהן חשובה יותר.

מפגשים בין יהודים דוברי פרסית-יהודית בעת החדשה

מפגשים אלה התרחשו בארצות הנ"ל בשל קרבתן הגאוגרפית של הקהילות אלו לאלו, ובירושלים בעקבות העליות משם לארץ ישראל בשלהי המאה הי"ט. בזכות אותם מפגשים נשמר הקיום היהודי במיוחד בקרב הקהילות באסיה התיכונה (אפגניסתאן, בוכארה ומשהד) והתקיימה השפעה הדדית בתחום הלשון, הספרות היהודית-פרסית, חיי החברה והכלכלה ומסירות נפש של בני קהילות אלה למען שמירת הקיום היהודי של הקהילות הסמוכות בתקופות משבר שונות

אהבת ציון בשירתו של הרב מנחם שמואל הלוי, אלול תרמ"ד – י"ט שבט ת"ש (1884-1940)

רבי מנחם שמואל הלוי, המכונה כמו כן בשם מולה מנחם, נולד בהמדאן ב1884 למשפחת שושלת רבנים מכובדת. אביו, הרב שמואל בן אליהו הלוי, היה רב ושופט הקהילה היהודית בהמדאן .מנחם ואחיו יעקב חונכו במדעי יהדות בישיבת אביהם "מנחת שמואל". ב1900 כאשר נוסד בית הספר "כל ישראל חברים", כי"ח, בהמדאן, מנחם שהראה עניין גם בלימודים מערביים, נרשם ולמד שם צרפתית. ב1904, הוא כבר מלמד צרפתית ועברית באליאנס הישראלית, וב1910 הוא מגיע לכהן כמנהל ביה"ס. הוא גם עובד כמורה פרטי לילדי המוסלמים העשירים. יותר מאוחר, מנחם מתמנה כרב הקהילה היהודית בהמדאן, וכמו כן כנציג היהודים בעירייה

לתולדות היהודים ההרריים – " ג'וּהוּרוֹ" (Juhuro - יהודים)

היהודים ההרריים, שכינו עצמם ג'וּהוּרוֹ ( Juhuro - יהודים), הם בני אחת העדות היהודיות העתיקות בעם היהודי. לפי מסורת שהייתה מקובלת במאה ה־19 בקרב בני העדה, מוצאם מעשרת השבטים שהוגלו מממלכת ישראל במאה ה־8 לפני הספירה. מסורת זו מעורפלת ואין בידינו עדויות להוכיח את נכונותה ואולם ברור שכבר במאה ה־3 לספירה היו קהילות יהודיות במזרח הקווקז. נוכח הרדיפות נגד היהודים בפרס נמלטו רבים לקווקז שנמצאה בשולי האימפריה והביאו עמם את הלשון ממשפחת השפות האיראניות (הפרסיות). אחד מחכמי העדה מוזכר כבר בתלמוד הירושלמי; זהו רבי שמעון ספרא דֶטִירְבֵנט , ששמו מסגיר את הקשר שלו לעיר דרבנט. היהודים שהתיישבו באזורים ההרריים של מזרח הקווקז בנו את יישוביהם בערוצים הצרים שבין ההרים וסמוך למקורות מים. הבידוד סייע להם לשמור על ייחוד מנהגיהם ועל הלשון שהביאו אתם מפרס. היהודים ההרריים השתייכו אפוא בתקופה זו לתחום התרבותי של יהדות פרס

שפתם של היהודים ההרריים – "זוּהוּן ג'וּהוּרי" ( Zuhun Juhuri - השפה היהודית)

שפתם של היהודים ההרריים הקווקזים היא אתנולקט (ניב אתני) של השפה התאתית, השייכת לתת הקבוצה הדרום מערבית של השפות האיראניות (פרסיות). אפשר להצביע על ארבעה להגים מקומיים של אתנולקט זה: להגי דרבנט, קובה, מַחַצְ'קַלָה, נַלְצִ'יק (היסטורית הלהג החַ'יטע'י ) ווַרְטַשֶן - עתה אוגוּז (היסטורית הלהג השירוואני ). בספרות המדעית מקובל לכנות אתנולקט זה בשם "השפה התאתית-יהודית" ובפי היהודים ההרריים הוא מכונה"זוּהוּן ג'וּהוּרי" (השפה היהודית). בלהגים של השפה התאתית השונים מתאתית-יהודית דוברים מקצת מוסלמים באזרבאיג'אן וקבוצה קטנה של נוצרים שהיגרה באחרונה מאזרבאיג'אן לארמניה. השפה התאתית-יהודית הספרותית מבוססת על הלהג הדרבנטי (הדֶרבֵנְדִי ).

מחקר חדש על השואה בחצי-האי קרים ובקווקז

מחקר חדש על השואה בחצי-האי קרים ובקווקז הרופא הראשי של קרץ', ד "ר פיליפנקו, היה מוכר ברבים כ"אנטישמי קיצוני מדופלם ושורשי", חבר בארגון הריאקציוני הידוע לשמצה "המאה השחורה". כאשר כבשו הגרמנים את קרץ', עיר קטנה בחצי-האי קרים שבדרום אוקראינה, במהלך מהיר מאוד בסוף אוקטובר 1941, החל בה מיד מצוד נרחב אחר היהודים כדי לחסלם. ד"ר פיליפנקו התייצב לפני שלטונות הכיבוש ואמר: "אינכם יכולים לרוקן את העיר הזאת מרופאיה. יהיו כאן מחלות נוראות, לא יהיה מי שיטפל בהמוני החולים". השתדלנות הזאת עצרה בבת-אחת את מכונת ההשמדה המקומית. רופאים יהודים בעיר נותרו בחיים. שלושה שבועות אחר-כך הגיע לקרץ' כוח נחתים של הצבא האדום הסובייטי ובתום קרב קשה שחרר אותה מידי הגרמנים. יחידה מיוחדת בכוח הסובייטי החלה לברר בין המקומיים מי סייע לגרמנים בתקופת הכיבוש וכך הגיעו לד"ר פיליפנקו. ללא משפט הוא הוצא מיד להורג באשמה ששיתף פעולה עם הנאצים, למרות שהציל לא מעט יהודים.

המשהדים באמריקה: חלקה של הדת בשימור הזהות בקהילת מהגרים

לאחר היציאה מן האניסות היו רק מעט ציון ארועי זיכרון מסודרים ועקביים ברמה הקהילתית, המעורבות בנושאים דתיים שימשה במידה רבה כתחליף. ההשתתפות התדירה בארועים דתיים והפיכתם לארועים קהילתיים וכן חגיגתם במסגרת המשפחתית גם ע"י מי שאינם מגדירים את עצמם כדתיים וכן הקשר ההדוק שראו בני הקהילה בין זהותם האתנית ובין דתיותם – בעבר ובהווה הם האמצעים העיקריים שהופכים את המעשה הדתי למעשה של זיכרון קהילתי. גם בתי הכנסת שימשו כמחוזות זיכרון, לפחות, במידה שהם שימשו כמרכזים דתיים.

קשרים בין יהודי פרס ויהודי בבל

קהילות יהודי פרס ויהודי בבל בהיותן סמוכות זו לזו עמדו בקשרים לאורך כל השנים. יהודים מכאן ומכאן סחרו אלה עם אלה ואף החליפו מקומות ישוב מכאן ומכאן. אולם נראה שמבין שתי הקהילות, קהילת יהודי בבל היתה החזקה יותר והדומיננטית.
חדשות קהילה קווקזית

לוח שנה

«    ספטמבר 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30